אנו - מוזיאון העם היהודי

באתר המוזיאון גישה למאגרי מידע פתוחים בנושאים שונים: גנאולוגיה יהודית, קהילות יהודיות, שמות משפחה, תיעוד חזותי, מוסיקה יהודית ובתי כנסת. להצגת פריטי מידע ותמונות יש להקיש מילות מפתח כמו: מרוקו, תוניס ועוד…

ספריות/ארכיונים

מרכז המורשת

ספרית המרכז כוללת מקורות ספרותיים ומחקריים. בספריה יצירות של סופרים, רבנים ומלומדים יוצאי צפון אפריקה ולצידם ספרים המוקדשים לחקר חיי הקהילות היהודיות בצפון אפריקה בתחומים של היסטוריה, דת, תרבות, פולקלור, מוסיקה וספרות יפה

ארכיון ירושלים

ארכיון העיר ירושלים כולל חומר שמוצאו מעיריית ירושלים וממקורות אחרים הקשורים לירושלים. הארכיון ההיסטורי כולל את ארכיון ועד העדה הספרדית בירושלים. ניתן לעיין בארכיון ההסטורי ובספריית העיון שבארכיון וגם להתיעץ בנושאים הקשורים לתולדות העיר ירושלים

ספרית בן צבי

יד יצחק בן-צבי

מוסד מחקר הממוקם בשכונת רחביה בירושלים והוא כולל ספריה, ארכיון תמונות, הוצאת ספרים ובית ספר ללימוד ירושלים. ספרית יד בן-צבי פתוחה לקהל הרחב והיא כוללת את אוסף קהילות ישראל במזרח המספר את סיפורו של העם היהודי בארצות האסלאם ובאגן הים התיכון

הספריה הלאומית

בספריה אוסף האסלאם והמזרח התיכון בספריה מאז ראשית המאה ה-20. האוסף כיל מקורות מידע העוסקים בנושא דת האסלאם מראשיתה ועד ימינו לרבות היסטוריה וחקר תרבויות במזרח התיכון וצפון אפריקה. לספריה שיתופי פעולה עם מוסדות מחקר

אתרי אינטרנט

ארגון קהילות יוצאי צפון אפריקה

נוסד 1860

CCJM

מרכז תרבות יהדות מרוקו פול דהן

דוד גדג'

היסטוריון האוניברסיטה העברית

מורשת יהדות מרוקו

עברה ותרבותה של מורשת אלי פילו

חכימא

סיפורים ורוח מחכמי המזרח

משואה

על יהדות וישראל

דעת - לימודי יהדות ורוח

מכללת הרצוג

החכם היומי

לאיתור חכמים