עליות לפני קום המדינה

 כבר לאחר הקמת מדינת ישראל, החלה עליית יהודים ממרוקו באמצעות מחנות מעבר שהוקמו בקזבלנקה, אך גל העלייה הגדול ביותר הגיע ארצה בשנים 1954-1955, לאור חששם הגובר של היהודים מעצמאותה הקרבה של מרוקו. הסוכנות היהודית היא שעמדה מאחורי פעולות ארגון עליית יהדות מרוקו במהלך השנים 1955-1954. בגל עלייה זה עלו ארצה כ-35,000 עולים. גורם נוסף להתגברות העלייה בשנים היה הסרת הקריטריונים שהציבו המוסדות הישראליים בפני העולים, בשנים 1952-1951, על פיהם ניתנה העדפה לעולים צעירים, בריאים ובעלי משפחות בארץ.

 

​העלייה ממרוקו היא ללא ספק אחת המאורעות המשפיעים ביותר על מדינת ישראל, אבל למרות זאת לא הרבה דובר על חיי היהודים שם באמצע המאה הקודמת, ובייחוד על המחתרות שהבריחו את העולים לארץ. אלברט בן חיים לא רק זוכר את התקופה הזאת כשהיה חבר במחתרת, אלא גם צילם אותה - במסרטה ובצבע

העלייה ממרוקו  

דף הבא