עבודת מחקר בנושא המעפילים מצפון אפריקה- ד"ר דניאל בר-אלי.

בימים אלה מסיים את עבודת הדוקטורט שלו. ובהמשך נפרסם את מאמריו.​

בשלב זה, ראה סיפור חייו של אביו- אליהו ביטון על ההעפלה לקפריסין.

ההעפלה מצפון אפריקה

דף הבא