העליות בשנים 1700–1881

 

יהדות מצרים היא קהילה יהודית עתיקה, אשר הוקמה על ידי פליטים מ שהגיעו ל עם  לאחר חורבן . לאחר מכן, בתקופת  וב הובאו למצרים שכירי חרב יהודים כדי להגן על גבולות המדינה ב וב. כאשר הוקמה  על ידי, נוסדה קהילה יהודית גדולה בעיר והם התגוררו בשנים מתוך חמשת רבעי העיר. באלכסנדריה היה , אשר עליו מסופר במקורות התלמודיים. מאלכסנדריה יצאו סוחרים שהקימו את .

  

ילדות יהודיות ב במהלך טקס

במרידות נגד , לאחר חורבן , הגירושים והתנכלויות פגעו בקהילה ויהדות מצרים ירדה מחשיבותה. לאחר הכיבוש המוסלמי הגיעו למצרים ה, פעלו בה החכמים רבי  וה, שאף היה רופאו של שליט מצרים.

לקראת התקופה  הגיעו למצרים . ב החלה החדירה האירופית למצרים. פתיחת  והגברת מעבר הסחורות ל ול דרך התעלה גרמו לעליית חשיבתן של ערי מצרים כמרכזי מסחר. התוצאה הייתה נהירה של יהודים, כולל  למצרים. ההגירה של יהודי מזרח-אירופה גברה אחרי הרדיפות בסוף , ואלו הקימו קהילה נפרדת בקהיר. ההתנכלות ליהודים מ-1948, רדיפת היהודים שערך שליט מצרים ,  שהתרחש בשנת , נטישת הבריטים את תעלת סואץ ו הביאו לקיצה של יהדות עתיקת יומין זו.

 

לפי , ב- מנתה הקהילה כ–40 איש בלבד, מתוכם 30 באלכסנדריה. בראש הקהילה ב עמדה עד פטירתה באפריל 2013, כרמן וינשטיין, ובראש הקהילה באלכסנדריה עומד ד"ר מקס סלאמה.

 

 

 

 

העלייה ממצרים

דף הבא