הקשרים בין קהילות ארץ ישראל לצפון אפריקה

לפני גרוש ספרד

 

אחרי גרוש ספרד

 

מ 1912 עד 1956

 

 לאחר קבלת העצמאות של מרוקו

 

לאחר 1967

 

הקשר א"י - מרוקו