השמירה על התורה עד 1956 הכרזת עצמאות של מרוקו

 

 

השמירה עד 1956