הרבנים שלפני 1492 

 

השמירה על התורה לפני גרוש ספרד

 

נולד ב-1488 ב לרב אפרים בן הרב יוסף בן הרב אפרים. בעודו ילד קטן נאלץ לנדוד עם הוריו בעקבות , והמשפחה הגיעה ל שבפורטוגל ומשם הגיעה ל. אחר שאביו נפטר הוא גדל בבית דודו שחי בקושטא, רבי . בבגרותו התבסס ב. בעיר זו התחתן ובה זכה למעמד רבני חשוב, ובהיותו כבן 34 החל בכתיבת חיבורו על ה - ה.

אחרי שהתאלמן מאשתו הראשונה התחתן בשנית. בין  ל- התגורר בעיר  ב ובה הקים את בית הכנסת וישיבת "בית יוסף" ולאחר מכן עלה ל, וקבע את מקומו ב. בעיר הגלילית נעשה תלמידו של רבי , והיה הראשון שהוסמך על ידו כרב עם . אחר כך נסמכו לרבנות רק עוד שלושה תלמידים נוספים של ר' יעקב בירב: רבי , רבי  ורבי  (רבו של ר'  (מחבר ) וחברו של ר' יוסף קארו.

עשרים שנה ארך חיבור ה"בית יוסף" שנכתב על ה לרבי  ובו ערך ר' יוסף קארו דיונים הלכתיים מעמיקים, בסופם קבע את עמדתו המסכמת. עשר שנים נוספות חלפו עד להוצאת החיבור לאור. שיטת הפסיקה שלו הייתה: הכרעה על פי רוב הדעות בין ,  ו. לקיצור שסיכם את הלכות ה"בית יוסף" קרא: , וקיצור זה עתיד היה להיעשות במהלך ההיסטוריה לעיקר.

בחלק מתקופת הכתיבה פרצה בצפת מגפת  והוא עבר ל.

בזקנתו, בהיותו קרוב ל-80, התחתן בשלישית, ובגיל מופלג זה נולד לו בן בשם יהודה. הוא נפטר בצפת קרוב לגיל 87, והאבל על פטירתו הכה גלים בכל רחבי העולם היהודי.

 

השמירה לפני 1642