:דניאל בר אלי ביטון

?מי אתה המעפיל מצפון אפריקה

ספר חדש בהוצאת רסלינג

עבודה מדהימה של החוקר דניאל בר אלי ביטון. שחקר במשך שנים. ומציג עובדות ועדויות הנותנות נופך ומבט אחר ממה שהכרנו עד היום. יישר כח על העמל הרב והנכונות ללא לאות להציג את התמונה הנכונה מזויות חדשות ואמיתיות.

מי אתה המעפיל מצפון אפריקה