פרסום ה​פעילויות במרכז מורשת יהדות צפון אפריקה בירושלים, (ברחוב המערבים 13) 

האירועים במרכז