מנהלת החשבונות: הגב רבקה ג'ורנו

 

מנהלת החשבונות: הגב רבקה טמסטט