הספרות הרבנית בצפון אפריקה-ש.בר-אשר

תאריך 13 בספטמבר 2013

 

הספרות הרבנית בצפון אפריקה.

השתלשלות הספרות הרבנית בשנים 1700 – 1948

ביבליוגרפיה מוערת ליצירה הרוחנית של חכמי צפון אפריקה

שלום בר-אשר.

ירושלים, התשנ"ט

 קיצור לאתר קטלוג של אוניברסיטת בר אילן.

 http://www.biupress.co.il/website/index.asp?category=60

 

  

 עיונים בספרות היהודית

  http://www.kotar.co.il/KotarApp/Index/Chapter.aspx?nBookID=99976385&nTocEntryID=99979355

 

המומחה הגדול לספרות חז"ל (פרופסור שנאן): "ההלכה הרבנית איננה מהתנ"ך!!"

https://www.youtube.com/watch?v=9Li8YbeN2OE

 

קישור לאתר-  החכם היומי

http://www.hyomi.org.il/letters.asp

 

 

 

הספרות הרבנית