יו"ר ההנהלה: מר .

 

גזבר: מר .

 

מנהל: מר .

 

מזכירה: הגב' .

 

מנהלת החשבונות: הגב' .

 

מנהל הסיפריה ואתר האינטרנט: מר .

מפעילי המרכז בעבר