מר: חיים כהן:

 משמש כיו"ר המרכז, מזה שנים רבות, מוביל ומקדם את ניהולו, תפעולו ואחזקתו . 

 

יו"ר ההנהלה: מר חיים כהן