השקת ספר "גשם נדבות"  של הסופר אשר כנפו

 

 

השקת ספר "גשם נדבות"