יהדות מרוקו היא הקהילה היהודית הגדולה ב, והייתה הקהילה הגדולה ב.

ראשית התפוצה ה ב מתוארכת על פי עדויות  ל לספירה. ב יהודים התגוררו בעיקר בערי החוף של  המערבית ועסקו במיוחד ב. בתחילת  מרוקו נכנסה תחת כנפי ה. תחת השושלות המוסלמיות יהודי מרוקו ידעו תקופות פריחה תרבותית וכלכלית ותקופות של רדיפות קשות. היחס ליהודים השתנה באופן תמידי בין שליט לשליט, והם סבלו בעיקר בתקופות של אי-יציבות. לאחר  של שנת  המוני מגורשים הגיעו למרוקו, ושימשו בתפקידים משמעותיים בניהול מסחר החוץ והדיפלומטיה של הממלכה. לאחר הפיכת מרוקו ל של  בשנת  על פי רוב נהנו היהודים מביטחון רב יותר, וממעמד חברתי וכלכלי משופר.

לאורך הדורות יהדות מרוקו הייתה מרכז ליצירה תרבותית,  עשירה ו חוברו בה על ידי דורות של מלומדים יהודים. מורשת  של ימי הביניים השתלבה בתרבות של יהודי מרוקו לאחר גירוש ספרד, והשפעתה ניכרת במסורות ה, , פסיקה הלכתית,  ועוד.

יהודי מרוקו שמרו על זיקה חזקה ל לאורך הדורות, וקבוצות של יחידים עלו לארץ והיוו חלק משמעותי מ. ניצני הפעילות הציונית המודרנית הופיעו החל מראשית , ואיתם החלה להתגבר . גורמים חיצוניים כגון גם כן האיצו את קצב העלייה. לאחר  ועד שנת  עלו אליה למעלה מ-250,000 יהודים ממרוקו, בעוד אחרים היגרו לארצות  ו ובעיקר ל. בראשית המאה ה-21 נותרו במרוקו עצמה כ-2,500 יהודים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מכון תורת אמ"ת (לחץ כאן לצפיה באתר)

אלג'יר

מרוקו

תוניסיה

 

 1מנהגים