צילום ותיעוד הסיורים במרכז

 

8.1.2020 סיור גן הילדים "ימית" 

 

סיור במרכז העולמי למורשת יהדות צפון אפריקה בירושלים, של ילדי גן "ימית". הגננת ימית דאגה להלביש כל ילד וילדה מילדי הגן בלבוש מסורתי שלובשים במרוקו, הילדים המקסימים גילו עניין רב והשתתפו בחוויות, בהדרכת המדריכה 

 

                          מלכה קוסוביץ.