לוח סיורים וביקורים 2018

 

ינואר 2018- טבת - שבט ה'תשע"ח

בתאריך _________  שעה_______ ​

קרא עוד >

פברואר 2018​ שבט - אדר ה'תשע"ח

שם

קרא עוד >

שם

קרא עוד >

שם

קרא עוד >

שם

קרא עוד >

שם

בתאריך _________  שעה_______​

קרא עוד >

שם

קרא עוד >

שם

קרא עוד >

שם

                                                                     4. יום ה'-י"ז   5. יום שישי- י"ח  6. יום שבת- י"ט

 

7. יום א'-כ'  8. יום ב'-כ"א  9. יום ג'-כ"ב   10. יום ד'-כ"ג  11. יום ה'-כ"ד   12.יום שישי-כ"ה  13. יום שבת-כ"ו

 

14.יום א'-כז'  15.יום-ב'-כ"ח  16.יום-ג'-כ"ט  17.יום-ד'-א'    18.יום-ה'-ב'     19.יום שישי-ג'  20.יום שבת- ד'

 

21. יום א'-ה' 22. יום ב'-ו'  23.יום ג'-ז'  24.יום ד'-ח'    25.יום ה'-ט'      26.יום שישי-י'  27. יום שבת- י"א

 

28.יום א'-י"ב  29.יום ב'-י"ג  30.יום ג'-י"ד  31.יום ד'-ט"ו    11.יום ה'-כ"ד  12.יום שישי-כ"ה  6. יום בת- י"ט

קרא עוד >

שם

                                                                     4. יום ה'-י"ז   5. יום שישי- י"ח  6. יום שבת- י"ט

 

7. יום א'-כ'  8. יום ב'-כ"א  9. יום ג'-כ"ב   10. יום ד'-כ"ג  11. יום ה'-כ"ד   12.יום שישי-כ"ה  13. יום שבת-כ"ו

 

14.יום א'-כז'  15.יום-ב'-כ"ח  16.יום-ג'-כ"ט  17.יום-ד'-א'    18.יום-ה'-ב'     19.יום שישי-ג'  20.יום שבת- ד'

 

21. יום א'-ה' 22. יום ב'-ו'  23.יום ג'-ז'  24.יום ד'-ח'    25.יום ה'-ט'      26.יום שישי-י'  27. יום שבת- י"א

 

28.יום א'-י"ב  29.יום ב'-י"ג  30.יום ג'-י"ד  31.יום ד'-ט"ו    11.יום ה'-כ"ד  12.יום שישי-כ"ה  6. יום בת- י"ט

קרא עוד >

שם

                                                                     4. יום ה'-י"ז   5. יום שישי- י"ח  6. יום שבת- י"ט

 

7. יום א'-כ'  8. יום ב'-כ"א  9. יום ג'-כ"ב   10. יום ד'-כ"ג  11. יום ה'-כ"ד   12.יום שישי-כ"ה  13. יום שבת-כ"ו

 

14.יום א'-כז'  15.יום-ב'-כ"ח  16.יום-ג'-כ"ט  17.יום-ד'-א'    18.יום-ה'-ב'     19.יום שישי-ג'  20.יום שבת- ד'

 

21. יום א'-ה' 22. יום ב'-ו'  23.יום ג'-ז'  24.יום ד'-ח'    25.יום ה'-ט'      26.יום שישי-י'  27. יום שבת- י"א

 

28.יום א'-י"ב  29.יום ב'-י"ג  30.יום ג'-י"ד  31.יום ד'-ט"ו    11.יום ה'-כ"ד  12.יום שישי-כ"ה  6. יום בת- י"ט

קרא עוד >