ספרייה -יהדות צפון אפריקה 

בספריית המרכז ניתן למצוא ספרים רבים הקשורים לאוכלוסיית יהדות המגרב, ניתן למצוא ספרים בכל התחומים וכן ספרי קודש שנכתבו ע"י צדיקי וחכמי יהדות המגרב.   ניתן להשתמש בספרים ולהשאילם, בתאום מראש.

אפשר לקרוא הרבה ספרים דיגיטליים.