מילון רבנים ק - ר

חכם יעיש קריספין​

חכם יעיש קריספין נולד לאמו ולאביו חכם משה קריספין, בכפר איית איוב שבמחוז תרודאנת שבמרוקו. 

חכם יעיש קריספין שימש כרב של הכפרים באזור מגוריו. נהג לדרוש בציבור והעמיד תלמידים הרבה, רבים מהם שימשו אף הם כרבנים ומורי הוראה בכפרי האזור. חכם יעיש קריספין היה גדול בתורה ובקי בנסתר.

חכם יעיש קריספין נלקח לבית עולמו ביום ט"ז טבת תרצ"ט (1939), ונטמן בכפר באהמו שבמרוקו. 

חכם יעיש קריספין חיבר ספרים רבים, רובם נדפסו מתוך כתבי יד לאחר מותו. בין ספריו: 'פרח שושנה' - על התורה, ה' כרכים, 'אורה ושמחה' - פירוש על מגילת אסתר, 'שיר הייחוד' - על שיר השירים, 'ענף שושן' - על מסכת אבות, 'רקיק אחד' - על הגדה של פסח ועוד.

קרא עוד

חכם מרדכי קורקוס​

 חכם מרדכי קורקוס נולד לאמו ולאביו חכם אברהם קורקוס בשנת תר"ן (1890) במראכש במרוקו.

בשנת תרס"א (1901) מת עליו אביו והוא גדל על ברכי סבו הצדיק חכם שמואל קורקוס.  

חכם מרדכי קורקוס שימש כראש ישיבה על שם חכם אברהם אזולאי, במראכש, ויצאו מתחת ידיו תלמידי חכמים מופלגים, שהפיצו תורה במקומות רבים ומהם בארצנו הקדושה כרבני ערים ומרביצי תורה.

חכם מרדכי קורקוס שימש דיין ומורה צדק בבית דינו של החכם משה זריהן, ולאחר פטירת חכם משה זריהן, נתמנה חכם מרדכי קורקוס במקומו כראש אב בית הדין במראכש.

חכם מרדכי קורקוס היה ידוע כפסקן ובקי עצום בהלכות איסור והיתר. הוא היה למדן בקיא בפלפול וסברא בהגיון ישר ובטוב טעם, בהלכה ובאגדה, מוסר, וידע את חכמת הדקדוק על בוריה. נוסף על כולנה, חסידותו ופרישותו בה נהג בטהרה כאחד הקדמונים.

חכם מרדכי קורקוס נאסף לבית עולמו ביום ה' בשבת ז' לחודש תמוז שנת תשי"ד (1954) ונקבר במראכש.

ספרו 'גדולת מרדכי', שיצא לאור בהשתדלות בנו חכם אברהם קורקוס, מחזיק בתוכו שני ספרים. הספר הראשון כולל חידושי תורה על הגמרא כתובות ובבא קמא, ביאורים בהלכות פסח, ומועדים והלכות איסור והיתר וגם כמה שו"תים בהלכה. הספר השני כולל פירוש על איבן עזרא לתורה, דרשות, ודברי מוסר.

 

 

 

 

 

קרא עוד

חכם מסעוד ריוח​​

חכם מסעוד ריוח נולד לאמו ולאביו יעיש בשנת תרס"ח (1908), בכפר אסכורא, הסמוך לעיר מרקש שבמרוקו. 

בשנת תרע"ח (1918) עם היווסדה של ישיבת 'אור התורה' במרוקו, חכם מסעוד ריוח הגיע לשיבה, והחל ללמוד בה. בהגיעו לגיל מצוות עבר ללמוד בישיבת 'עץ חיים' בראשות חכם מנחם כהן. 

בשנת תרפ"ה (1925), בהיותו בן שבע עשרה חכם מסעוד ריוח הוסמך לרבנות על ידי רבו חכם מנחם כהן.

 

חכם מסעוד ריוח חזר לכפר אסכורא, ושם נשא לאישה את עליזה דהאן, בתו של רב המקום חכם יוסף דהאן. 

לימים חכם מסעוד ריוח עבר להתגורר בעיר הבירה רבאט, שם הקים תלמוד תורה וישיבה קטנה. חכם מסעוד ייסד שיעורי תורה גם לילדי הקהילה שלמדו בבתי הספר הלא יהודים. וועד הקהילה ראה ברכה בפעילותו, וסייע לו בבניית בניין מפואר ורחב ידיים. 

בנוסף לפעילותו החינוכית, חכם מסעוד ריוח נבחר על ידי חכם רפאל אלנקוה וחכם יהושע בירדוגו לשמש בקודש כראש השוחטים, וכרב האחראי בבית הדין שבעיר על ענייני הקידושין והגיטין. 

חכם מסעוד ריוח ביקר בארץ ישראל מספר פעמים. באחד מביקוריו בשנת תשי"ז (1956) יצר קשר עם חברת רסקו לשם רכישת קרקע והקמת מושב בסמוך לרמלה. באותה שנה מרוקו קיבלה את עצמאותה, חכם מסעוד ריוח נחשד בקשרים עם מדינת ישראל. בחסדי ה', אחד מתלמידיו של חכם מסעוד, ששירת במשטרה המקומית, הודיע לו מראש על חיפושים, שיעשו בביתו, ובכך סייע לו להינצל מהחשדות שהופנו כלפיו. 

בשנת תשכ"ב (1962) חכם מסעוד ריוח עלה לארץ ישראל. בתחילה ישב בעיר לוד, בה כיהן חבר נפשו חכם יצחק אבוחצירא כרב ראשי. 

בשנת תשכ"ה (1965) הוזמן חכם מסעוד ריוח לשמש כרב הישוב שלומי, תפקיד בו שימש עד יום פטירתו. 

בשלומי ייסד יחד עם חכם דוד דנינו ישיבה וכולל, שם גם לימד. 

חכם מסעוד ריוח נתבקש לישיבה של מעלה ביום י' לחודש אדר, שנת תשל"ט (1979), ונטמן בעיר בני ברק. 

לאחר פטירתו הוציא נכדו ספר 'זיכרון אשר', ובו מאמרים ודרשות מפי חכם מסעוד ריוח.

 

 

 

 

 

קרא עוד